Aplikace Sleep cycle

1. Úvod:

Před více než 6 měsíci jsem se rozhodl vyzkoušel aplikaci sleep time. Aplikace funguje prioritně jako budík a to tak, že se zapne a telefon se vloží pod polštář. Sama aplikace komunikuje s  gyroskopem a mapuje fáze spánku na základě míry Vaších pohybů těla v průběhu noci. Až přijde ten pravý čas, tak Vás probudí. Protože je to chytrá aplikace, tak ví, že v přesně definovaný čas se málokdo vzbouzí, ale každý máme biologický interval, ve kterém jsme ve fázi “skoro před probuzením”. Aplikace tento interval  přijmá a očekává na nejvhodnější moment (Fáze REM), kdy Vás probudit.

Po několikaměsíčním sběru podávám přehledné statistiky k nahlédnutí. Informace jsou zpracovány a vyploceny samotným programem.

2. Data

Aplikace je poměrně hloupá a zpracovává pouze dvě nejdůležitější informace. Kvalitu spánku a dobu spánku. Tyto dva parametry dává k porovnání s dalšími vstupy. V následujících obrázcích je vizualizace dat:

obrazek 5

obr 1:  Pro každý den software vyplotí sumaci po ránu ve formě grafu, kde se střídají fáze spánku.

obrazek 4

obr 2: Zobrazení nejzajímavějších trendů

obrazek 1

obr 3:  Vizualizace trendu kdy byla aplikace spuštěna před spaním.

obrazek 2

 obr 4: Trend průměrné doby spánku v průběhu měsíců

obrazek 1

obr 5:  Trend průměrné kvality spánku v průběhu času

obrazek 2

obr 6:  Korelace mezi činnostmi a kvalitou spánku za celé sledované období

obrazek 3

obr 7: Průměrná kvalita spánku v průběhu týdne. Vypočítáno jako průměr na každý den za celé sledované období

obrazek 4

obr 8: Průměrná doba spánku vypočítána jako průměr pro každý den za celé sledované období

3. Komentář:

Kvalita spánku je racionálně definovaný parametr, avšak neodpovídá realitě.Často je zkreslován, když je nedostatečná doba spánku a mnoho fází REM. Tímto vzniká falešně pozitivní informace, která v krátkodobém hledisku zkresluje informační hodnotu.

U obr 6 jde vidět nesmyslná korelace mezi kvalitou spánku a aktivitou zapsanou. Fyzicky jsem se po tréninku v posilovně nebo běhání  cítil odpočatý a dobře vyspaný, avšak aplikace  vyhodnotila nedostatečnou kvalitu spánku v důsledku málo fází REM.

Aplikace u z podstaty měření pomocí gyroskopu neumí vyhodnotit různé fyziologické chyby, jako jsou odchylky spánku vlivem konzumace alkoholu. V tomoto ohledu vznikají opět falešně pozitivní výsledky v důsledku nadměrných fází REM a krátké doby spánku.

Aplikace dále umí spostu doplňkových činností, které nejsou popisovány

  • Nastavit pro raní probuzení hezkou melodii.
  • Nastavit po probuzení měření tepové frekvence (měření probíhá pomocí měření infračerveného záření z palce)
  • Nastavit vložení smajlíka, který podává informaci o pocitu po ranním probuzení
  • Nastavit  příjemného zvuku před spaním, aby se lépe usínalo
  • Export surových dat ve formátu csv pro vlastní zpracování

4. Závěr:

Aplikace je celkově dobrá pro pobavení, ale nikdy se svými technickými nedostatky nedostane do popředí masové veřejnosti. Zobrazuje zkreslené informace, které je z části možno v průběhu dlouhodobého pozorování a užívání aplikace eliminovat.

Aplikace má reálnou obavu, že bude vylačena z trhu konkurencí jako je  FitBit nebo Jawbone UP, které umí měřit i tepovou frekvenci a jsou pohodlnější pro užívání.