Proč biotechnologie nejsou to stejné jako technologie?

Proč se inovace neděje na poli biotechnologie  v takové míře jako u tech. startupů? Stále se jen hovoří o personalizované medicíně, o lécích na míru, o budoucnosti genomu,  ale výsledky se nedostavují. Čím to? Inovace v biotechnologiích  se dějí, ale jen o nich není tak slyšet. Navíc jim brání  pět výrazných problémů.

#1 – Státní regulace

Tech startupy nejsou tak moc kontrolovány  státními organizacemi na každém kroku.

Jasně, každé průmyslové odvětví má své regulace a je mnoho dalších organizací, které se snaží prosazovat nové regulace. Každopádně když přijde řeč na oblasti biotechnologií, tak je to zcela jiné. Představte si, že váš iphone musí jít nejdříve do preklinické části testování, poté třemi dalšími fázemi klinických zkoušek a ani potom stále ještě není jisté, jestli bude uveden na trh, protože může být po pár letech stažen.

Není pochyb o tom, že iphone a další podobné produkty jdou také přes sérii mnoha přísných testování. Rozdíl je v tom, že tyto testování nejsou monitorovány v tak silné míře  systémem státní kontroly a byrokracie.

#2 – Akademická regulace

Vědecký výzkum se soustředí na odměňování individuálních výzkumníků, nikoliv odměnování spolupráce

Tento bod může znít jako kontroverzní, avšak pravdou je, že vědecký výzkum je porouchaný.  Namísto podporování sdílení  inovativních myšlenek mezi výzkumnými týmy a kolegy je systém zaměřen na odměňování individuálních výkonů. Jinými slovy není dosáhnuto určitého cíle  na základě množství sdílených znalostí s dalšími, ale na základě počtu publikovaných papírů v duchu filozofie publikuj nebo zhyneš. V protiváze startupové komunity jsou známé svými coworkingovými centry a vzájemnou spoluprácí mezi mnoha dalšími subjekty.

#3 – Bariéra vstupu

Nástoje potřebné pro práci nejsou dostupné pro průměrného člověka

Když si představíte nějakého startupového podnikatele, vybaví se Vám mladý,  energický, intelektuál pracující v garáži plné elektrosoučástek. Nebo se Vám vybaví nějaký student co užívá internet pro nakopnutí svého podnikání z jeho domácího brlohu. Avšak když přemýšlíte o někom z oblasti biotechnologií, tak takové asociace zcela nepřicházejí. Je to z důvodu odlišné vstupní bariéry. Skoro všichni máme přístup k internetu, elektru v domácnosti a máme svobodu dělat cokoliv si zamaneme s tímto.  Dokážete si představit, že děcko od Vašeho souseda dělá v garáži něco s Anthraxem? Strašidelný, že? Vesměs bariéra vstupu je přístup k nástrojům, které jsou potřebné v biotechnologiích a nejsou snadno dostupné průměrnému smrtelníkovi. Nicméně jsou snahy různých sdružení ke zvýšení povědomí o homebrew biotechnologiích. Třeba organizace DIYbio.org

#4 – Podobnost

Lidé nepřicházejí tak často do skytu s biotechnologiemi jako s technologiemi

Dle citátu A.C Clarke: “Jakákoliv dostatečně pokročil technologie je neroznatelná od kouzla”. Lidé často nepřicházejí do styku s oblastí bio jako s technickými zařízeními. Proto tomu ne vždy rozumí úplně a obšas vůči tomu bojují. Dobrým příkaldem je napžíklad debata okolo užitečnosti vakcinace. Bylo publikováno mnoho studií potvrzující, že vakciny jsou bezpečné a efektivní, ale protože lidé nemají povědomí o vakcinaci, tak ji odsuzují. dalším dobrým příkaldem jsou homeopatika. Aniž by existovala jediná studie potvrzující pozitivní léčebný účinek, stále je mnoho lidí, kteří homeopatika užívají.  Dokud nebude široce rozšířená znalost o biotechnologiích, nikdy tato oblast nebude tak hladce přijata veřejností.

#5 – Kapitál

Financování je mnohem více dostupné pro tech. startupy než pro biotech. startupy

I přes všechny předchozí argumenty je kapitál hlavní důvod, proř biotechnologie nejsou to stejné jako technologie. inovace v oblasti biotechnologií trvá několik let, než jsou výzkumy ozkoušeny, prověřeny a případně zafinancovány. Trvá mnohem déle přetavit myšlenku v  produkt. V tomto ohledu je mnohem nižší časový horizont od nápadu k produktu u nějakého technologického startupu.

 

Volně přeloženo a přizpůsobeno českému prostředí z originálního článku dostupného na:  http://techli.com/2011/11/biotech-startups-not-tech-startups/#.

Více doplňujících informací:

1. Predikce vývoje personalizované medicíny
2. Investivoání do biotechnologických firem a potenciální rizika