Anabáze zlého neplatiče

Datum psaní článku: 26.11.2015

—————————————————————————————

Znáte to. Vystavíte fakturu a někdo Vám nezaplatí. Co s tím? Ukážu Vám moji anabázi od zoufalství. neznalosti, utrpení, spousty sprostých slov až k snad úspěšnému navrácení toho, co bylo sebráno.

0. Předcházení neplatiče

V první řadě zapomeňte na heslo náš zákazník, náš pán. Než si získáte nového zákazníka, informujte se o jeho platební morálce. Užijte rejstříky, proklepněte jej nějakým testem (Třeba platbou předem) Pokud děláte v logistice nebo nějakém jiném tvrdě konkurenčním prostředí, kde se takové věci nehodí (a nemáte vyjednané nějaké rámcovky), tak moje rada je jednoduchá –> Vykašlete se na takové klienty a jděte podnikat v něčem jiném. Nestojí to za to hladovění o chlebu a nahánění plateb.

Nebuďte naivní. Každý desátý až dvacátý klient je neplatič (a to jsem ještě optimista). Počet neplatičů bohužel roste s úspěchem každého podnikání.

1. Vznik neplatiče

Aby mohl být neplatič neplatičem, musí mít někde u Vás evidováno pár údajů. Zpravidla:

 • Smlouva/závazná objednávka (ideálně podepsaná)
 • Nezaplacená faktura

Aby jste vy mohli říct, že je to neplatič, musíte to dokázat. To se dělá mnoha způsoby:

 • Podepsanou smlouvu/objednávkou (nebo nějaký jiný podepsaný materiál prokazující, že opravdu dotyčný s Vámi komunikoval a něco od Vás chtěl)
 • Explicitním důkazem, že neplatič ví, že když nezaplatí, vy budete zlý a on dostane flastr (Souhlas s VOP, info ve smlouvě, info na faktuře, jasný souhlas neplatiče s tímto postihem)
 • Nezaplacená faktura je sice hezká, ale ještě hezčí je info o penálích. To dodává faktuře taky trochu opodstatnění 🙂

 

2. Jak se chovat u neplatiče?

Nejdříve je slušno jej zkontaktovat, že má neuhrazenou pohledávku formou e-mailu a případně formou doporučeného dopisu. Můžete to zkusit také nahrávaným telefonátem, kde při volání oznámíte předem, že je hovor nahráván.

Je fajn dát vědět a chvíli počkat. Třeba jen zapomnělo zaplatit.  To se stává a není potřeba být hned ras. Pokud není reagovánoe, je pravděpodobné, že se Vás kašle a proto se hodí se připomenout upomínkou. Tyto informace musí být předem známy pro něj ve VOP nebo smlouvě. Když jste stále úspěšně ignorováni, nezoufejte.

Pohledávku můžete získat zpět právní cestou. Aby k tomu bylo vše jasné, musí být i neplatič informován výzvou k úhradě nejlépe archiacky doporučeným dopisem na místo, kde žije/žil. Zatím soudy moc nezajímá, jestli dopis byl nebo nebyl vyzvednut Vy jste svoji povinnost splnili dle zákona. Ukázka mojí šablony výzvy si můžete stáhnout pod tímto odkazem: sablonaNaBlog.

Rádoby služby

Pokud jste stále ignorování, pohledávku lze vydat nějaké rádoby vymahačské firmě, například LogiCall apod. Tyto firmy fungují tak, že párkrát zkusí zavolat nebo poslat výzvu neplatičovi za Vás a nahodí mu mastné penále. Když si někdo nasere do trenek a zaplatí jim, srazí Vám nehezkou částku z Vaší pohledávky. Když nic nevymohou, neplatíte nic, ale nic nezískáte.  Moje zkušenost s nimi je špatná. Nedokázali skoro nic. Vymohli jen dvě pohledávky z několika desítek a vzali si za to tak moc, že už jsem jim nic dalšího nedal.  Docela sprosté za to, že poslali jen pár upomínek a udělali dva telefonáty. Nepřipadá mi to úměrné.

Jiné možnosti

Česká pošta provozuje například DINO, ale to Vás může zajímat až tehdy, máte-li alespoň 30 neplatičů měsíčně.

3. Osud do vlastních rukou

Další cestou je vzít osud do svých rukou a vydat soudní příkaz. V oblasti telekomunikací to funguje tak, že pohledávky se předávají k posouzení na ČTÚ.  Stačí vybrat správný formulář na http://www.ctu.cz/ctu-online/formulare/prehled-formularu.html, do něj vložit vše podstatné a platí čím víc, tím líp. Třeba

 • podepsanou smlouvu (nebo jiný materiál prokazující, že dlužník s Vámi opravdu komunikoval)
 • Nezaplacené pohledávky
 • ČÍslo zásilky, při kterém jste dlužníka informovali o dluhu/upomínkách
 • Můžete přiložit mailovou komunikaci, mailem odeslané upomínky na e-mail, který je uveden ve smlouvě (nejlépe podepsáno SMIME)
 • Můžete doložit skutkovou podstatu dluhu. Třeba CDR výpisy, nebo fotografie dokumentující vykonané práce. Čím více relevantních materiálů z Vaší branže, tím vyšší pravděpodobnost vyhovění pohledávky.
 • Musíte dodat, že jste zaslali výzvu k platbě s hrozbou předání soudu. Tento materiál se nejlépe dokládá ID zásilky u zaslaného doporučeného dopisu. Pokud ID nemáte, máte smolíka.

Když ČTÚ vyhodnotí pohledávku ve Váš prospěch, běží lhůta, kdy může neplatič podat odpor. Pokud nepodá odpor, dokument nabývá právní moci a lze s tím postoupit na další level –> Předání na právníka

Dál budu informovat updatem, co se bude dít. Sám jsem zvědav.

I když vím, že stále totiž není vyhráno. Pokud neplatič má na sobě exekuce, máte smolíka a celá práce byla na prd. Stejně tak pokud neplatič nemá majetek, nebo vyhlásil na sebe insolvenci, máte smolíka a můžete si shánět možná tak Voloďu z Ukrajiny, který mu vysvětlí, že dluhy se maj platit nejen o Vánocích.

 

——————————————————————————————

Update ze dne 11.11.2017

Nechal jsem předat ČTÚ k posouzení pohledávky. Ke každé pohledávce měli nějakou výhradu. Nejčastěji otravovali s VOP, někdy prostě nechtěli uznat upomínky a sem tam chtěli znovu poslat faktury, které jsem jim už posílal. Po drobném dopisování byly mé prosby vyslyšena a vznikl nějaký dokument, do kterého mohu na adrese ČTÚ já i druhá strana nahlížet. Hádám, že ČTÚ zažádalo i druhou stranu, aby se k dluhu vyjádřila.  Pokud nebyl podán odpor, nebo nějaké důkazy potvrzující vyvrácení dluhu, vznikl takto platební rozkaz. Tento platební rozhkaz jsem předal advokátní kanceláři, dodal jim zplnomocnění a o víc se už nestarám ( a ani nechci). Týden se nic nedělo, po týdnu se začali ozávat dlužníci na helpline nebo na e-maily. AK se s němi nemazlilo, poslali jim výzvu k úhradě a když to dlužníci ignorovali, šlo to k exekutorovi. Teď jsem ve fázi čekání, kolik pohledávek bude takto vymoženo.

———————————————————————————————